Doručení Zdarma Od 4000 Kč
Česká Republika

Rychlé doručení

Slevy Až 32%

Domů   Obchodní Podmínky

Obchodní Podmínky

1. Dodávky elektronicky objednaného zboží budou podle dostupnosti zboží Prodávajícího expedované v nejkratším termínu, v případě zboží skladem obvykle do 2 pracovních dnů v případě zboží, které není skladem maximálně do 30 kalendářních dnů (obvykle však 10 - 15 pracovních dnů) ode dne, kdy Prodávající potvrdil přijetí elektronické ojednávky Kupujícího, a to na místo dodání uvedené v elektronické objednávce. Dodací doba je různá s ohledem na dostupnost některých modelů. U vybraných modelů naleznete délku dodání přímo na stránkách vybraného produktu. Kupující bere na vědomí, že při plnění smluvních závazků Prodávajícího mají uvedené dodací termíny orientační charakter. V případě, že Prodávající nemůže dodat objednané zboží v dané lhůtě, je o tom povinen neprodleně informovat Kupujícího prostřednictvím e-mailu vyplývajícího z objednávky a sdělit mu nový předpokládaný termín dodání zboží. Pokud lhůta na dodání zboží přesáhne 30 kalendářních dnů od uzavření Kupní smlouvy, Prodávající je povinen uvědomit o tom Kupujícího prostřednictvím e-mailu a dohodnout se s ním na prodloužení dodací lhůty.
2. Kupující je informován o zaslání zboží prostřednictvím e-mailu. Status elektronické objednávky si můžete zkontrolovat pří přihlášení do systému. O statusu elektronické objednávky je kupující rovněž informován prostřednictvím e-mailu.
3. Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní služby na adresu dodání uvedenou v elektronické objednávce. Kurýrní služba telefonicky kontaktuje Kupujícího před dodáním zboží a závazně si s Kupujícím dohodne čas předání zboží. V případě, že Kupující nebude v dohodnutý čas, který si domluvil s kurýrní službou na místě dodání a nesplnomocnil druhou osobu k převzetí zboží, zodpovídá Kupující za vzniklou škodu Prodávajícímu anebo kurýrní službě v důsledku znemožnění dodání zboží Kupujícímu. Náklady na opětovné dodání zboží hradí Kupující. V případě, že si Kupující dvakrát po sobě nepřevezme zboží od kurýrní služby, aniž by se s Prodávajícím dohodl na prodloužení této lhůty, Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy. Pokud ze strany Kupujícího už došlo k úhradě kupní ceny, Prodávající vrátí ve lhůtě 14 dnů kupní cenu na účet Kupujícího, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak.
4. Vlastnické právo přechází na Kupujícího v okamžiku převzetí a zaplacení kupní ceny. Předání zboží Kupujícímu je možné, pouze pokud Kupující zaplatí kupní cenu a poštovné za dodané zboží.
5. Při převzetí zboží je Kupující povinnen vždy zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno nebyl poškozený a podepsat dokument o převzetí zásilky. V případě, že je zásilka poškozena, je nutné na místě sepsat s přepravcem – kurýrní službou protokol a zjištěných závadách způsobených přepravou a Kupující je povinen o tom neprodleně informovat Prodávajícího, a to za účelem co nejrychlejšího dořešení věci ke spokojenosti Kupujícího. Pokud Kupující zboží převezme i s evidentně poškozeným obalem, Prodávající má právo neuznat případné reklamace z tohto důvodu.
6. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepena ochranou páskou Prodávajícího. Kurýr (dopravce) je povinnen předat zboží Kupujícímu po jednotlivých položkách a na místě sepsat zápis. Za takto vzniklé škody je zodpovědný dopravce. Pokud je zásilka přelepena ochrannou páskou Prodávajícího, která je poškozena nebo Kupující zjistí jiné poškození balení nebo známky neoprávněného otevření zásilky, je oprávnen zboží od dopravce nepřevzít a je povinen sepsat s dopravcem o této skutečnosti zápis s přesným popisem důvodu nepřevzetí zásilky.
7. Kupující je povinen také neprodleně po obdržení zboží zkontrolovat obsah zásilky a v případě, že se dodané zboží neshoduje s objednaným zbožím, nebo jakkoli poškozeno přepravou, které se neprojevuje vnějším poškozením obalu, resp. Kupující objeví jiné nedostatky, je povinen o tom neprodleně informovat Prodávajícího, a to za účelem co nejrychlejšího dořešení věci ke spokojenosti Kupujícího.
8. Storno objednávky
8.1. Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodů, kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany Prodávajícího.
8.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku anebo její část v těchto případech: 8.2.1 V případě je-li objednávka na dobirku, objednávku nebylo možné závazně potvrdit (špatně uvedené telefonní číslo, nedostupný mobil, Kupující neodpovídá na e-maily atd.)
8.2.2 Zboží se již nevyrábí, nedodává anebo se výrazně změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude okamžitě kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil už část anebo celou cenu zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet a to v lhůtě 14 kalendářních dnů.
9. Odstoupení od kupní smlouvy v 30 denní lhůtě.
Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Zboží, které Kupující vrací, musí být nepoškozené, nesmí jevit známky nošení a používání, Kupující v tomto případě nehradí manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy.
V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy jen zčásti a hodnota zboží, které si ponechá, nepřesahuje částku 1000 CZK, Prodávající Kupujícímu vrátí odpovídající část kupní ceny za zboží sníženou o částku poštovních nákladů vzniklých v souvislosti se zasláním objednaného zboží. Prodávající vrátí Kupujícímu hodnotu zboží sníženou o poštovné náklady pokud jejich Kupující při koupi nehradí jako samostatnou položku.
Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy je zachována, pokud Kupující zašle Prodávajícímu oznámení o uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy. V případě zasílání odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího poštou, Prodávající doporučuje zasílat uvedené podání prostřednictvím doporučené listovní zásilky, aby nevznikly pochybnosti o zachování lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.
Prodávající po obdržení odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího zašle na e- mailovou adresu Kupujícího písemné potvrzení o přijetí odstoupení od Kupní smlouvy.
Copyright © 2023 www.grafis-studio.cz. Powered by Boty Skechers Výprodej